Privacy Hoe gaat DisDeuren met uw gegevens om?

Op deze pagina leggen we uit welke gegevens Disdeuren van u verzamelt en op welke manier we met uw gegevens omgaan.
M.i.v. 25 mei 2018 zijn wij als bedrijf verplicht om aan onze klanten duidelijk te maken op welke manier wij met gegevens omgaan. Met onderstaande informatie willen we voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u vragen heeft of u wilt uw gegevens wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op.

In de eerste plaats verzamelt DisDeuren niet actief klantgegevens en sturen wij geen reclames in de vorm van e-mail of mailinglijsten. Wij geloven in mond-tot-mond-reclame. We hebben ook geen klantenbestand en houden geen database bij met namen, (e-mail)-adressen en telefoonnummers. De gegevens die wij van u hebben heeft u ons zelf verstrekt en dienen slechts een doel: het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe deur. Gegevens van onze klanten worden niet doorgestuurd naar anderen. Indien het voor de uitvoering van opdracht nodig is dat we bijv. uw NAW-gegevens doorgeven aan een derde, zullen we dat met u bespreken en toestemming vragen.

doel en grondslag

Uiteraard hebben we voor dat doel: De aanschaf en plaatsen van een nieuwe deur gegevens van u nodig:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens):
  We hebben uw adresgegevens nodig om de deur op het juiste adres en bij de juiste personen te plaatsen.
  NAW-gegevens worden ook gebruikt op de factuur.
 • telefoonnummer(s):
  Als u contact met ons opneemt via Whatsapp, zien wij uw telefoonnummer. Als u ons belt of een bericht stuurt via SMS bestaat die kans ook, maar sommige providers laten nummers afschermen. Om direct contact te houden over te aanschaf en vooral het plaatsen van de deur, is het kunnen bellen van klanten voor ons handig. Zodra de deur geplaatst is en de klus is naar wens afgerond, gebruiken wij uw nummer niet meer.
 • e-mailadres(sen):
  Voor e-mailadressen geldt hetzelfde als telefoonnummers. Zodra de klus geklaard is, doen wij niets meer met uw gegevens.
 • foto-materiaal:
  Voor het promoten van ons werk, laten we foto’s van — door ons gemaakte — deuren op onze website zien. We vragen altijd toestemming voor het maken van promotiefoto’s. We maken huisnummers en naamborden onleesbaar, vermelden geen adressen of namen bij de foto en verwijderen meta-data (zoals locatiegegevens) uit de foto.

Het bewaren/verwijderen van gegevens

Nadat de opdracht is uitgevoerd en financieel is afgehandeld, gebruiken we uw gegevens niet meer. We nemen geen contact met u op, tenzij daar een dringende noodzaak voor is. We voeren geen actief beleid op het verwijderen van gegevens. We bewaren klantgegevens niet centraal. Gegevens blijven echter staan in onze e-mailbox, belgeschiedenis en berichtengeschiedenis van Whatsapp.

De gegevens op de factuur blijven langer bewaard. De termijn is 7 jaar. Dat is verplicht volgens de Belastingdienst.
Uw naam en adresgegevens blijven dus minstens 7 jaar bij ons bekend.

Als u wilt dat wij uw telefoongegevens, e-mailadres, berichten of foto’s verwijderen, neem dan contact met ons op en we zullen actie ondernemen.

Andere partijen

Onze belangrijkste communicatiemiddelen zijn: telefoon, e-mail, SMS en Whatsapp. Wij beheren die diensten niet zelf, maar maken gebruiken van externe partijen. We werken met partijen die garant staan voor de bescherming van uw en onze gegevens.

website en statistieken

Op onze website maken we gebruiken van de diensten van Google om een beeld te krijgen van het bezoek op onze site. Het is voor ons belangrijk te weten welke deuren gezocht worden en hoe ons bedrijf gevonden wordt. De diensten van Google gaan gepaard met cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze website te registreren. Wij kunnen niet zien wie u bent en welke pagina’s u bezocht heeft. We kijken alleen naar het aantal unieke bezoekers per dag/week/maand en welke pagina’s populair zijn. We hopen hierdoor ons aanbod beter af te stemmen op de vraag.

tot slot

Zoals u heeft kunnen lezen gaan we voorzichtig met uw gegevens om en doen we onze uiterste best de gegevens te beschermen. Bij het bespreken van een klus, is er meestal een moment om dit onderwerp te bespreken. Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we van u hebben, neem dan contact met ons op. In het kader van de bescherming van de gegevens zullen we geen mededelingen doen via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Een verzoek tot inzage van gegevens kunnen we alleen toestaan in een persoonlijk gesprek. En uiteraard bespreken we alleen persoonsgegevens van u zelf.